Przejdź do treści

Serwis / Szkolenia

Kadra Partner Maszyny to wykwalifikowani konserwatorzy z uprawnieniami UDT, dysponujący wiedzą z zakresu budowy maszyn oraz ich prawidłowej eksploatacji, a także w kwestii obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.

Świadczymy usługi wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonujemy badania resurs, oceniające stan techniczny i stopień eksploatacji maszyny, dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa operatorów wykorzystujących na co dzień sprzęt do pracy na wysokości.

Wykonujemy przeglądy okresowe UDT umożliwiające dopuszczenie urządzeń do użytku, zgodnie z przepisami konieczne do przeprowadzenia co 12 lub 24 miesiące. Przygotowujemy dokumentację potwierdzającą weryfikację sprawności technicznej, w tym uwzględniającą wymianę oraz naprawę części.

Zajmujemy się konserwacją i naprawą podnośników, wózków widłowych, ładowarek i koparek oraz innych urządzeń transportu bliskiego, maszyn wykorzystywanych podczas prac budowlanych i instalacyjnych.

Działalność szkoleniowa, kursy i uprawnienia UDT:

  • przygotowujemy do egzaminów kandydatów na operatorów urządzeń UDT,
  • organizujemy szkolenia wraz z egzaminem UDT,
  • podnosimy kwalifikacje zawodowe kandydatów ubiegających się o uprawnienia do obsługi i konserwacji maszyn podlegających dozorowi technicznemu.